broadest


broadest
adj el més ample, amplíssim, el més extens

English-Catalan dictionary. 2013.